Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

TEVÉKENYSÉG  MEGHATÁROZÁSA

A Közvetítő Szolgáltató jelen weboldalon információs társadalmi szolgáltatás keretén belül utazásközvetítő tevékenységet végez, így utazási és egyéb szolgáltatási ajánlatokat közvetít az utazást szervezők, utazási irodák valamint az érdeklődők, megrendelők, ügyfelek között.


Jelen ÁSZF nem határozza meg az egyedi és konkrét utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződések tartalmát és feltételeit, de az utazási vagy szolgáltató rendelkezése alapján az egyes szolgáltatók által kibocsátott ÁSZF-ek, Üzleti Feltételek tartalmát az utazási vagy egyéb szolgáltatást igénybe vevők megismerik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.


ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve szerződéskötési ajánlatot tesz, hirdetésre jelentkezik, érdeklődik, információt kér  (a továbbiakban: Felhasználó).

A Felhasználó a Szolgáltatás bármilyen jellegű használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának rendelkezéseit.

Adatvédelmi Tájékoztató

Amikor Ön az Utazásmánia internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az utazási irodák honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával vagy ajánlatkéréssel összefüggésben összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az Utazásmánia Bt nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek. 

Az internetes ügyfélszolgálatunkon - a honlap látogatásával összefüggésben - kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, úgy azt az alábbi e-mail címen tudja velünk közölni: iroda@utazasmania.hu

Az Utazásmánia Bt harmadik fél részére a birtokába került adatokat ki nem adja és azokat kizárólag az utaztatási tevékenységgel összefüggésben használja fel. 

Továbbiak

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Közvetítő Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. 

Az online szerződést a Közvetítő Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. 

Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, igénylés, foglalás, megrendelés és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

A szerződéskötés nyelve kizárólag: magyar. 

Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

A vállalkozó megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A vállalkozó által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.

A Közvetítő Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására, kiegészítésére, visszavonására, de ezekről a tényekről köteles tájékoztatni a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően az új ÁSZF a hatályos és érvényes, amelyet a Felhasználó a weboldal használatával elfogad

JOGFORRÁSOK

213/1996 (XII.23.)  Kormányrendelet Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről,
281/2008 (XI.28.)  Kormányrendelet Az utazási szerződésről,
45/2014. (II.26.) KormányrendeletA fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól,
1997. évi CLV. törvényA fogyasztóvédelemről,
2001. évi CVIII. törvényAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről.


5. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az on-line kereskedelmi platform az interneten a www.utazasmania.hu URL alatt található.
Az ÁSZF szerinti információs társadalmi szerződés létrejön: a weboldal megtekintésével, megrendeléssel, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt vagy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatást.
A Weboldalon történő megrendeléshez nem szükséges előzetesen regisztrálni. 
A Weboldal megtekintését követően bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges. Az Utazásmánia BT-t a  nem megfelelő információ szolgáltatásából eredő bármilyen nemű kárért, melyet az utast érhetik, felelősség nem terheli.
Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre.


A WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Közvetítő Szolgáltató külföldi utazásokat, belföldi ajánlatokat, repülőjegy foglalást, előfoglalási ajánlatokat,last minute ajánlatokat, és szezonális és akciós eseti ajánlatokat közvetít, de fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatai körét bármikor megváltoztassa.

Szolgáltatásai között szerepel továbbá az utasbiztosítások és sztornó biztostások értékesítése, az Utazásmánia Bt-vel szerződésben álló Biztosító társaságok termékkörének továbbértékesítése.

Felhasználónak lehetősége van az utazás módja, típusa, hossza, ellátás, kategória, ár szerinti keresésre és választásra.

A MEGRENDELÉS MENETE

A Felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatásokat összeválogathatja, csoportosíthatja a kategóriarendszert böngészve és azokban szűkítéseket alkalmazva is kereshet. A weboldalon a konkrét ajánlatra kattintva kiválasztja az igényének megfelelő tájékoztató ablakot.
A „Megrendelem” gombra való kattintás konkrét egyedi és aktuális érdeklődésnek, foglalási igény közlésének minősül. Az igény elküldéséről és a Közvetítő Szolgáltató informatikai rendszerébe való megérkezéséről a Felhasználó egy automatikus visszaigazolást kap.

A foglalási igény beérkezését követően – munkaidőben- a Közvetítő Szolgáltató munkatársa telefonon vagy e-mail útján felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel. A Közvetítő Szolgáltató munkatársa ellenőrzi az utazási vagy egyéb szolgáltató rendszeréből a foglalási igénynek megfelelő leírást, kondíciókat és a foglalhatósági állapotot, s egyben tájékoztatást nyújt a foglalási igény aktuális teljesíthetőségéről és egyéb feltételekről.  

A Felhasználó ezt követő nyilatkozata minősül a saját részéről a Közvetítő Szolgáltatón keresztül az utazási vagy egyéb szolgáltató részére tett ajánlattételnek. A Felhasználó saját döntése alapján intézheti a szerződéskötést, előlegfizetést személyesen vagy elektronikus úton.

Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés létrejöttére, feltételeire az egyedi szolgáltató ÁSZF-je vonatkozik.

Az Utazásmánia Bt az utas részére Megrendelőt állt ki.

A vonatkozó általános ágazati szabályok szerint a Felhasználó/Megrendelő szerződési ajánlata csak abban az esetben kerül elfogadásra és jön létre a szerződés, ha leegyeztetésre került, teljesíthető és az előleg is megfizetésre került.

A megrendelések beérkezési sorrendben folyamatosan feldolgozásra kerülnek. 
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy hiába mutat a készlet rendszer valamely szolgáltatásból készletet, szabad helyet, foglalható státuszt, az on-line technikai rendszerből és több helyszínen történő egyidejű foglalás lehetőségéből eredően a valós állapot ettől eltérhet. Erről az időleges akadályozó tényről a Közvetítő Szolgáltató értesíti az igénybejelentőt, ajánlattevőt.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Felhasználónak/megrendelőnek a megrendelés során többször is és utólag is lehetősége van az adatbeviteli hibák technikai javítására, illetve tájékoztathatja erről a Közvetítő Szolgáltató vele kapcsolatot létesítő munkatársát.

8. FIZETÉS, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Bármely utat utas az Utazásmánia Bt részére fizetheti:

- irodában készpénzben

- átutalással az Utazásmánia Bt bankszámlájára

A szolgáltatás ellenértékét utas minden esetben a jelen hatályos törvényes fizetőeszközzel köteles megfizetni.

Törvényes fizetőeszköz: Magyar forint ( HUF )

Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés teljesítésére és a fizetésre is az egyedi szolgáltató ÁSZF-je vonatkozik.

A vonatkozó általános ágazati szabályok szerint a Felhasználó/Megrendelő szerződési ajánlata csak abban az esetben kerül elfogadásra és a foglalása teljesítésre, ha leegyeztetésre került a Közvetítő Szolgáltató munkatársával, illetve a szolgáltatás díjának minimum 40 %-os mértékű előlege megfizetésre került.

30 napon túli utazási szolgáltatásnál a teljes összeg 40%-ának befizetése kötelező.

30 napon belüli utazás szolgáltatásnál az utazás teljes összegének megfizetése kötelező.

Repülőjegyek kifizetése minden esetben teljes összeggel történik, tekintettel a légitársaságok szabályzataira.


10. FOGYASZTÓI JOGOK, PANASZKEZELÉS, BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Közvetítő Szolgáltató az ÁSZF-el tájékoztatja a Megrendelőt a távollévők között létrejött szerződés alapján utazási vagy egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szembeni általános jogairól.


10.1. Fogalmak

Fogyasztó: a Ptk-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó,

Vállalkozás: azon vállalkozási tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,


Árfeltüntetési kötelezettség

A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról illetve a szolgáltatás díjáról.

Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni.

Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.

Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett

10.3. Panaszkezelés általános szabályai

Az Utazásmánia Bt köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

A fogyasztó az Utazásmánia Bt-nek, illetve az Utazásmánia Bt érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Utazásmánia Bt-vel.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Utazásmánia Bt  a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) az Utazásmánia Bt nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt elutasító álláspontját az Utazásmánia Bt indokolni köteles.  A panasz elutasítása esetén az Utazásmánia Bt köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha az Utazásmánia Bt a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELJÁRÁSA

Az Utazásmánia Bt tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mellett űködő Békéltető Testület
Cím: 6000, Kecskemét, Árpád Krt 4
Levelezési cím:  6000, Kecskemét, Pf: 228
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Fax: www.bacsbekeltetes.hu
Telefon:  76/501-525 vagy 76/501-500
Fogadó napok:

Hétfő: 09:00-12:00

Kedd: 09:00-12:00

Szerda: 09:00-12:00

Csütörtök: 13:00-15:00

Péntek: nincs ügyfélfogadás
 

A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,

- a termék minőségével,
- a termék biztonságosságával,
- a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- a szolgáltatás minőségével, 
- a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.

10.4.5. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c)  ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítvány,
h)  a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

10.4.14. A tanács az eljárást megszünteti, ha
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c) az eljárás folytatása lehetetlen,
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
b)  ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

ELÁLLÁSI JOG

A távollévők között létrejött szerződés esetén megrendelő/vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől azokban az esetekben, amikor a termék nem áll elállási korlátozás alatt. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő vagy a megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. 

Ha megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az utazás szervező, utazási iroda vagy egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató szerződésében, ÁSZF-jében meghatározott címére, elérhetőségére.

A megrendelő felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, de nyilatkozatát megteheti formakényszer nélkül is. 

Határidőben gyakorolja elállási jogát a megrendelő, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozat minta a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) :

Címzett: ……………………………………………………………………………. vállalkozás
Alulírott/ak ………………………………………………. vásárló/fogyasztó kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
………………………………………………………………………...…………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………15. ZÁRÓ ÉS EGYÉBB RENDELKEZÉSEK

15.1.  Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a feltételek többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Kecskemét, 2017. május 24

Hatályos: visszavonásig vagy törlésig

Tisztelt Utasaink!

2018.09.26-án ZÁRVA tart irodánk áramszünet miatt.


Ügyeleti telefonszámunk:

 

+36 20 563 0522

+36 70 317 6423

Köszönjük megértésüket!